You are here >   tintuc > Tinchitiet
Tin tức
 Giới thiệu chung
 Tin tức hoạt động
 Văn bản pháp luật
 Thủ tục hành chính
 Phổ biến KH-CN
 Ngân hàng hỏi đáp về KHCN
 Danh mục đề tài dự án KHCN
 Danh mục văn bằng bảo hộ quyền SHCN
 Tiêu điểm - Sự kiện
 Làng Nghề Hà Nam
 Sáng kiến
 Liên Hiệp Hội
Tin chi tiết
01/01/2018 7:24:29 CH
Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án

    Vừa qua, tại Sở Khoa học Công nghệ, Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án: “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam”. Dự án do Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ trì thực hiện. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì hội nghị.

Mục tiêu chung của dự án là: Xây dựng và ban hành bộ tài liệu quản lý chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam phù hợp với yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng thông qua hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, quản lý quá trình,... nhằm không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, tuân thủ các yêu cầu luật định và chế định liên quan đến lĩnh vực hoạt động; đánh giá và đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bởi một tổ chức chứng nhận độc lập có uy tín. Đến nay, sau một năm triển khai, dự án đã có bộ quy trình tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (sổ tay chất lượng, chính sách Chất lượng, Mục tiêu chất lượng Bệnh viện, Mục tiêu chất lượng tại các Khoa/phòng; 06 quy trình quản lý chung gồm kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục, hành động phòng ngừa; 37 quy trình kỹ thuật tại các Khoa/phòng bao gồm cả các tài liệu, hồ sơ được bệnh viện xác định là cần thiết để đảm bảo hoạch định, vận hành và kiểm soát có hiệu lực các quy trình của bệnh viện thuộc phạm vi khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học; 41 Khoa/phòng trong bệnh viện được tư vấn, hướng dẫn và đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015); đào tạo và cấp chứng nhận “Chuyên gia đánh giá nội bộ” cho 30 CBCNV của bệnh viện làm trong lĩnh vực quản lý chất lượng bệnh viện. Đặc biệt, bệnh viện nhận chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong phạm vi “Cung cấp dịch vụ khám và chữa bệnh nội, ngoại trú và các dịch vụ y tế khác”.

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Hội đồng cho rằng, đơn vị chủ trì thực hiện dự án đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu và nội dung của dự án; phương pháp nghiên cứu khoa học, logic. Một trong những hiệu quả quan trọng của dự án là được một đơn vị chứng nhận độc lập có uy tín đánh giá và cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, y viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án, đặc biệt là hiệu quả về kinh tế, xã hội, đồng thời nhấn mạnh, kết quả của dự án sẽ giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết về công cụ quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam sau khi được tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  theo ISO 9001:2015 sẽ trở thành mô hình điểm giúp về áp dụng  hệ thống quản lý, tạo cơ sở cho việc tuyên truyền, nhân rộng, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá dự án đạt loại khá./.

Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục
Kinh nghiệm từ việc triển khai ứng dụng CNTT ở UBND huyện Duy Tiên
Nâng cấp hệ thống thư điện tử phục vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam
Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam
TIN NỔI BẬT

   © 2009 Bản quyền thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
Giấy phép xuất bản số 234/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01 tháng 10 năm 2010